Home algemene huisregels

Algemene huisregels

Besteltijden / Bestellen

Alma is bereikbaar op werkdagen van 8.45 tot 17.00 uur. Op vrijdag tot 16.00 uur. In de week rond kerstdagen en jaarwisseling is Alma beperkt bereikbaar. Bestellingen geplaatst vóór 16.45 op maandag tot en met donderdag worden dezelfde dag verzonden. Op vrijdag geldt dit tot 15.45 uur. In praktijk geldt dat u vrijwel altijd de volgende dag uw bestelling ontvangt.

Openingstijden

Alma is bereikbaar op werkdagen van 8.45 tot 17.00 uur. Op vrijdag tot 16.00 uur. In de week rond kerstdagen en jaarwisseling is Alma beperkt bereikbaar.

Telefoon

Het nummer 072 520 33 33 heeft meerdere telefoonlijnen die direct zijn verbonden met de verkoopafdeling.

Contactgegevens

Telefoon: 072 520 33 33
Fax: 072 520 33 00
Email: verkoop@almafindings.nl (verkoopafdeling, algemeen)
glassfindings@almafindings.nl (verkoopafdeling, horlogerie)
Website: www.almafindings.nl
Correspondentieadres en adres voor retouren:
Postbus 44, 1800 AA Alkmaar.
Verzendadres voor uw horlogeglazen-reparaties:
Einsteinstraat 7, 1821 BZ Alkmaar.
Bankgegevens: ABNAmrobank NL68ABNA0577652184
IBAN nr NL68ABNA0577652184
BIC Code ABNANL2A

Website/webshop

Alma heeft een online webshop: www.almafindings.nl. U kunt heel eenvoudig uw bestellingen plaatsten (nadat u zich op de homepage heeft geregistreerd). Voordeel is tevens dat u direct een bevestiging ontvangt van de door u bestelde artikelen met actuele prijsinformatie. Na registratie op de website ontvangt u een inlogcode waarmee u toegang heeft tot de webshop met actuele prijsinformatie.

Balie

Alma heeft geen balie, winkel of showroom. Ter plekke kunnen geen bestellingen worden samengesteld. Afgeven en ophalen van pakjes is uiteraard mogelijk. Retournering geschiedt via PostNL of Mikropakket.

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten dienen het Kamer van Koophandelnummer op te geven bij de eerste bestelling. Geleverd wordt in principe middels vooruitbetaling of rembours (verzendkosten minimaal € 11,95). Na opbouwen van regelmatige bestellingen en/ of het kunnen overleggen van betalingsreferenties die binnen ons vakgebied vallen, kan worden overgegaan op het afgeven van een automatische incasso. Als nieuwe klant kunt u zich registreren op de website van Alma.

Catalogus

De catalogus kost € 8,50 plus verzendkosten, waarvoor een factuur wordt meegezonden. Bij een eerste bestelling met een waarde boven € 50,- worden deze kosten door Alma gecrediteerd. (U dient dit wel even aan te geven bij de eerste bestelling).

Levertijd

Voorradige artikelen levert Alma peromgaand. Gemonteerde horlogeglazen worden per omgaande verstuurd (met een voorbehoud voor het midden van de week en de vakantieperiodes).
Gecombineerde bestellingen (fournituren + te monteren horlogeglazen) krijgen voorrang vanwege mogelijke portobesparing door samenvoeging. Wijzerplatenrevisie; hiervoor geldt een levertijd van tenminste 8 weken, met een uitloop naar 3 maanden gedurende de vakantieperiode.

Orderverwerking/facturering

De factuur voor bestelde artikelen wordt per email op de dag van het plaatsen van de bestelling verzonden. Tevens wordt een copiefactuur bij de zending ingesloten. Voor de montage van horlogeglazen wordt een maand-factuur aangemaakt. Ter besparing van portokosten wordt de copiefactuur in een volgend pakje bijgevoegd.

Prijsvoorbehoud

Naast wijzigingen van de in de catalogus genoemde edelmetaalkoersen is ook elke andere wijziging voorbehouden, met name waar het de gewichten der artikelen van edelmetaal aangaat. Bij het ter perse gaan van deze catalogus waren de prijzen op de in de catalogus aangegeven koersen juist. Er is uitgegaan van een fijngoudkoers van € 37.500,- en een fijnzilverkoers van € 600,- per kilo. De verkoopafdeling beschikt over actuele koersen en prijzen, zodat meer zekerheid vooraf kan worden verkregen.
Op de website van Alma: www.almafindings.nl zijn de actuele prijzen van alle artikelen zichtbaar. Deze prijzen worden aangepast aan de geldende dagkoersen van goud, zilver en palladium.
Uitdrukkelijk zij erop gewezen dat het in de praktijk onmogelijk is om elke prijswijziging van elk artikel tijdig door te geven danwel aan te passen in de website. Prijswijzigingen worden bepaald door; arbeidskosten, wissel- en edelmetaalkoersen, inflatie, marktaanbod, porto- en verzendkosten, etc. Met name inflatie en arbeidskosten zijn debet aan de montageprijzen van horlogeglazen en het nieuwopmaken van wijzerplaten. Alma zal, daar waar nodig, zonder voorpublicatie, prijzen aanpassen aan de prijsomstandigheden van het moment.

Factuurcontrole

Elk artikel heeft een eigen, unieke omschrijving. Geautomatiseerd daaraan gekoppeld zijn de staffelprijzen, gewichten, dagkoersen en elk ander benodigd gegeven, zodanig dat, als de omschrijving op de factuur juist is, de prijs correct is.

Groothandelsprijzen

Alma levert niet aan particulieren. De minimumafname per zending is € 10,-.
Voor een eerste bestelling vraagt Alma om een registratie op de website, met inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel en er geldt een minimumafname bij een eerste besteling van € 50,-.

Zichtzending

Indien artikelen op zicht worden gewenst, zijn deze vergezeld van een factuur. Niet behouden artikelen dienen in originele staat, voozien van copie-factuur en zorgvuldig ingepakt, te worden geretourneerd aan Alma Findings binnen 8 dagen. Bij retourontvangst wordt de zending gecrediteerd, de verzendkosten zijn voor de afnemer. Zie ook ‘ruilen’ en ‘creditnota’.

Ruilen/retourneren

Ruilen of retourneren zonder opgaaf van reden is mogelijk. Voor juiste creditering is, vanwege de staffelprijzen en wisselende koersen, het factuurnummer nodig. Uitgesloten van retourneren zijn ‘gevoelige’ artikelen, zoals diamant, speciaal afgesneden goud- of zilverplaat, afgeknipte ketting, gemonteerde horlogeglazen, etc.) Zie ook ‘creditnota’. Afgeknipte ketting en afgesneden goud- of zilverplaat wordt tegen de smeltkoers gecrediteerd, evenals fournituren waarvan geen factuurnummer bekend is.
Informatie
MAIL VERKOOP@ALMAFINDINGS.NL · FAX 072 520 33 00 · TEL 072 520 33 33 681

Porto tarieven 2017

Het minimumtarief aan porto en verpakking bij een zending met een waarde minder dan € 120,- is € 2,95 voor enveloppe. Portotarief voor een zending met een waarde minder dan € 120,00 is voor een laag doosje (<3.2 cm) € 4,45 en voor een hoog doosje (> 3.2 cm) € 6,55. Voor zendingen met een waarde boven de € 120,- die in een enveloppe, laag of hoog doosje worden verzonden geldt een portotarief van € 6,55.
Portotarief Mikropakket verzending:.
vanaf € 6,55 (2 collies € 11,20, 3 collies € 16,60).
Rembourskosten vanaf € 11,95. Deze rembourskosten zijn vermijdbaar door aan Alma Findings een machtiging tot incasso te verlenen of middels vooruitbetaling. Bestellingen met een waarde boven de € 450,- worden portovrij per Mikropakket verzonden. Zendingen met een gewicht boven 30 kg worden via een bodedienst verzonden (porto minimaal € 70,- per colli).

Portobesparing

Indien regelmatig horlogeglazen worden gemonteerd, kan uiteraard een schriftelijke fourniturenbestelling gelijk worden bijgesloten in het pakje. Fournituren en gemonteerde horlogeglazen gaan dan samengevoegd in 1 pakje retour. Indien een dag eerder een zending met horloges naar Alma ging, kan, bij een telefonische order, Alma daarop attent worden gemaakt waardoor beide zendingen worden samengevoegd.

Betaling / incasso

Wanneer Alma daartoe is gemachtigd, incasseert Alma haar tegoed (per 10e en 24e van de maand). Daarbij wordt een zodanige wachttijd gehanteerd dat de gemiddelde betaalduur 2 à 3 weken is, passend binnen de grens van de betalingskorting. Omdat met deze betaalvorm het geldverkeer maximaal kan worden geautomatiseerd, wat tijd, kosten en verschillen bespaart, heeft deze betaalvorm Alma’s voorkeur. Indien u kiest voor automatische incasso ontvangt u direct een bonuskorting op uw facturen, die kan oplopen tot 7,5% (zie ‘bonuskorting’).

Betaling / rembours

Indien onder rembours wordt geleverd kunnen in het remboursbedrag bedragen van andere facturen of aflossingen zijn meegeteld. Zendingen van lage waarde worden niet altijd onder rembours verzonden en soms pas verrekend wanneer een limiet is bereikt.

Creditnota

Het bedrag van een creditnota wordt op verzoek van geadresseerde door Alma gestort. Zijn er nog rekeningen aan Alma te betalen dan kan geadresseerde zelf het creditbedrag met een andere factuur verrekenen en op een betaling in mindering brengen.

Offertes

Prijsopgaves welke zijn afgegeven door de telefoon zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Schriftelijke offertes zijn tijdelijk geldig, ook als dit niet staat aangegeven.

Betaalduur

Indien niet onder rembours wordt geleverd dient het factuurbedrag binnen 30 dagen na levering te zijn betaald. Indien hieraan niet kan worden voldaan dient Alma daarvan op de hoogte te worden gesteld. Er wordt geen kredietbeperking in rekening gebracht evenmin als betalingskorting wordt verleend anders dan onder ‘bonuskorting’ is omschreven. Voor aanvulling van dit onderwerp zie ook de leveringsvoorwaarden.

Kredietlimiet

Zoals er een limiet is aan de betaalduur, is er ook een limiet aan de hoogte van het te vorderen bedrag. Deze limiet is 15% van de jaarafname.
(Bij een jaar-afname van, bijvoorbeeld, € 10.000,- geldt een kredietlimiet van € 1.500,-, voldoende voor 2 maandafnames).

Limietoverschrijding

De medewerkers van Alma zijn niet gemachtigd te leveren, anders dan onder rembours, indien betalingszekerheid ontbreekt of indien de genoemde grenzen worden overschreden. Omdat administratieve handelingen voor Alma geen reden zijn om niet per-omgaand te leveren, schiet hernieuwd contact met de klant er in de praktijk bij in en wordt onder rembours verzonden.

Bonuskorting

Alma kent een ‘contant-/bonuskortingsysteem’. (zie pagina 682) Voorwaarde is:
1. een minimum jaarafname van € 450,- exclusief b.t.w. en
2. gebleken bereidheid de facturen binnen 21 dagen te betalen.
Halfjaarlijks, per 1 januari en 1 juli achteraf, wordt door Alma beoordeeld of de klant voor deze korting in aanmerking komt. Tevens wordt dan een kortingspercentage toegewezen: de hoogte van het kortingspercentage is namelijk variabel en hangt af van de jaarafname. Daarvoor hanteert Alma een staffel, zie verder. Een eenmaal vastgesteld percentage blijft een half jaar geldig, ongeacht een toe- of afname van aankopen in dat half jaar. Plaat en draad van edelmetaal, alsmede soldeer zijn van korting uitgesloten; deze artikelen tellen echter wel mee voor de afnametelling en kunnen dus een hogere kortingsstaffel haalbaar maken. Vanaf het moment van ingang wordt de korting door Alma op de facturen vermeld en op het factuurtotaal in mindering gebracht. Halfjaarlijks wordt het percentage aan bovenstaande reglementen aangepast. De korting geldt ook bij rembours-acceptatie.

Betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand wordt de wettige rente berekend vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens worden administratiekosten in rekening gebracht met een minimum van € 15,-. Voor verdere kosten zie de leveringsvoorwaarden.

Garantie horlogeglazen

Bij het plaatsen van horlogeglazen is uitdrukkelijk een garantie van ’waterafstotend’, ’waterbestendig’, ’watervrij’ en met name ’waterdichtheid’ uitgesloten. Alma levert en plaatst horlogeglazen zorgvuldig en bekwaam, maar voert geen test uit op waterdichtheid. Reden is dat ook wordt geleverd aan horlogemakers en het testen op waterdichtheid des horlogemakers is en Alma daarmee niet indirect haar klanten beconcurreert. Het ‘waterdichtzijn’ is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het al dan niet beschadigd zijn van de glasrand, de bevestiging daarvan op het horloge met derhalve de afsluiting daarvan, de kroon met de afsluiting ervan, de bedieningsknoppen en het achterdeksel, al dan niet met rubberen ring. Kosten van een dergelijke test en vergoeding voor een mogelijke garantieclaim zijn dan ook niet in de glasprijs verwerkt.

Risico’s bij horloges/-randen

Aan het verzenden van horloges, randen en/of wijzerplaten is het risico van beschadiging of vermissing verbonden. Vanwege het arbeidsintensieve karakter van repareren en daarmee de geringe reparatieopbrengst ten opzichte van de, mogelijk hoge, waarde van het voorwerp zelf, kan Alma hiervoor geen aansprakelijkheid nemen. Door het afgeven of zenden van voorwerpen accepteert de opdrachtgever deze vrijwaring voor Alma. Wel tracht Alma de verzend- en adresseringsrisico’s te beperken door goede verpakking, het verstrekken van geleidebonnen en voorbedrukte adresetiketten. Aan het demonteren van horloges en wijzerplaten is het risico verbonden van beschadiging van onderdelen. Deze onverhoopte kosten zijn niet begrepen in genoemde prijzen en zijn voor de opdrachtgever. In alle gevallen waarbij het gehele horloge (of de complete horlogekast) wordt ontvangen wordt deze gedemonteerd om daarmee te zorgen dat de vervanging van het glas zorgvuldig kan plaatsvinden. (Ook in geval het glas aan de voorzijde van het horloge vervangen zou kunnen worden). Ingeval dé- en monteren dient plaats te vinden, wordt € 2,75 per horloge in rekening gebracht.

Informatie

MAIL VERKOOP@ALMAFINDINGS.NL · FAX 072 520 33 00 · TEL 072 520 33 33
Contant-bonuskortings-staffel
Bij een jaarafname
exclusief btw van meer dan: is de contantbonuskorting:
450,- 2.00 %
900,- 2.25 %
1.250,- 2.50 %
1.800,- 2.75 %
2.250,- 3.00 %
2.750,- 3.25 %
3.250,- 3.50 %
3.750,- 3.75 %
4.500,- 4.00 %
5.500,- 4.25 %
6.500,- 4.50 %
8.000,- 4.75 %
9.000,- 5.00 %
10.000,- 5.25 %
11.500,- 5.50 %
12.500,- 5.75 %
13.500,- 6.00 %
14.500,- 6.25 %
16.000,- 6.50 %
17.000,- 6.75 %
18.000,- 7.00 %
20.000,- 7.50 %